خونه فیلم های لیست پخش درباره ما وب سایت رسمی
Persian
loading

نقاشی آهنین محصولات نهایی چاپ طرح بر روی چوب

ویدیوهای دیگر
March 26, 2024
گپ
طراحی آشکار در ورق آهن، توسعه آن را با آب قلیایی، و بعدا آن را با اسید هیدروکلوریک حک کردن برای سوزاندن آهن و نشان دادن نمودار خمیده